Molekulární vodík umožňuje navrátit zdraví a spokojený život

Molekulární vodík umožňuje navrátit zdraví a spokojený život

Vystudovala jsem Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity v Ostravě obor biologie – chemie a následně klinickou farmakologii na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiích jsem 12 let pracovala na Ústavu klinické farmakologie Fakultní nemocnice Ostrava, kde jsem se věnovala terapeutickému monitorování léků. Po narození dcery jsme se s rodinou přestěhovali do Blanska a já se začala věnovat poradenství v oblasti vnitřní očisty a regenerace. V této době jsem přemýšlela nad tím, jak může být někdy velmi obtížné, i přes veškerou snahu pracovníků klasické i tzv. alternativní medicíny a také lidí samotných, se dopátrat příčiny zdravotních problémů, a tak cíleně nastavit proces vedoucí k uzdravení. Při studiu různorodých informací jsem zjistila, že existuje mnoho pohledů a odlišných směrů v přístupu ke zdraví a co vše může mít negativní vliv na vznik onemocnění. Všechny cesty snažící se o znovuzískání zdraví mají jedno společné: navrácení rovnováhy, která je důležitá pro správnou funkci celého organismu. V poslední době je člověk vystavován velkému množství zátěží, na které se nestačil v procesu evoluce adaptovat (zejména stres a nezvládnuté emoce, a dále mikroorganismy a jejich toxiny, chemické látky včetně těžkých kovů a léků, UV a radioaktivní záření, elektrosmog, nadměrný příjem potravy, alkoholu atd.). Tyto zátěže dlouhodobě narušují rovnováhu vnitřního prostředí těla a vedou k oxidačnímu stresu, chronickému zánětu a překyselení, hlavní příčině většiny zdravotních problémů a chronických onemocnění. Na podzim roku 2017 se ke mně dostali informace o molekulárním vodíku. To, co se o něm tvrdilo mě fascinovalo a zároveň potvrzovalo důležitost komplexního přístupu v řešení zdravotních problémů. Vše, co jsem se o něm dozvěděla, mě ujistilo v mém přesvědčení, že je výjimečný. Díky jeho jednoduchosti a mechanismu účinku může být molekulární vodík s pozitivními účinky využitelný při řešení různých zdravotních problémů, ale i ve sportu a péči o tělo. Výsledkem jeho působení je v podstatě vnitřní očista těla od různých zátěží, což má vliv na navrácení rovnováhy a vytvoření podmínek k přirozené regeneraci. A co je nejdůležitější, molekulární vodík je tělu přirozený a jeho použití i ve vysokých dávkách je bezpečné. Bylo pro mě příjemným zjištěním, že v České republice
byla Davidem Maršálkem založena společnost H2 World Health & Beauty Company, s.r.o. ( www.H2world.world ). Když jsem se seznámila s lidmi ze společnosti H2 World, cítila jsem z nich touhu pomoci lidem a na tom je založen i celý jejich koncept, spolupracovat a pomáhat. Byla jsem potěšena zjištěním, že se jim podařilo zapojit do spolupráce mnoho odborníků z různých zemí s mnohaletými znalostmi a zkušenostmi, kteří jsou členy mezinárodních profesních organizací. Dále sdílím a oceňuji jejich snahu o shromažďování a předávání kvalitních, nemanipulativních informací z ověřených zdrojů z oblasti terapie molekulárním vodíkem mezi odborníky, ale i širokou veřejnost.
Po 2 letech osobních zkušeností s molekulárním vodíkem jsem se v září 2019 stala členem poradenského týmu a členem odborné rady společnosti The Molecular Hydrogen Company ( www.MolecularHydrogenCompany.com ) a Evropského institutu pro terapii molekulárním
vodíkem ( www.EIMHT.com ). Ve společnosti H2 World působím jako odborný poradce v rámci poskytování informací o molekulárním vodíku a správného používání jejich produktů, takže lidé se na mne mohou obrátit se svými dotazy. Součástí mé práce je také pořádání webinářů, odborných přednášek a setkávání se s odborníky i z jiných oborů, kterým se snažím předávat své doposud nabité zkušenosti s molekulárním vodíkem. V září roku 2019 se podařilo společnosti H2 World Health and Beauty Company v rámci jejich mezinárodního projektu www.VodikoveLazne.cz navázat úžasnou spolupráci s léčebným Lázeňským sanatoriem Dr. Petáka ve Františkových lázních a vznikly tak první a jediné léčebné lázně na světě, které zařadily do svého portfolia speciální léčebné procedury s molekulárním vodíkem. Pracovníci sanatoria prošli odborným školením v používání procedur s molekulárním vodíkem a sanatorium se stalo certifikovaným partnerem společnosti H2 World Health & Beauty Company a školícím centrem pro další lázeňské domy a fyzioterapeuty. Cílem tohoto kroku je zajistit odborné vzdělání lidem pracujícím s vodíkovými produkty a jejich pacientům, klientům a zákazníkům jistotu bezpečného a efektivního provádění procedur pod odborným dohledem. Majitel a generální ředitel Lázeňského sanatoria, primář MUDr. Josef. Peták, o tomto projektu říká, cituji: „Účastnil jsem se mezinárodní vodíkové konference a nabyl jsem přesvědčení, že aplikace molekulárního vodíku v lázeňském zařízení je účelná, oprávněná, neohrožuje zdraví mých klientů, a naopak potencuje účinek procedur, které využíváme, dle našich přírodních regionálních možností. Každá lázeňská oblast má své typické regionální přírodní zdroje, jako např. u nás je séroželezitá slatina, hydrouhličitá koupel a zřídelní plyn, tedy máme 3 složky k možnosti k ovlivnění chorob pacientů. Já se jako internista zabývám léčbou kardiovaskulárních poruch a léčbou pohybového aparátu. Léčba pomocí molekulárního vodíku v kombinaci s přirozenými regionálními zdroji prokazatelně zvýrazňuje a zvyšuje účinnost těchto přirozených působků a dochází k rychlejšímu a intenzivnějšímu efektu, který se dá popsat tím, že pacienti při léčbě v prvních dnech po nárazové silné detoxikaci molekulárním vodíkem, jsou unavenější, musí více odpočívat, ale v průběhu 3-4 dnů se toto upravuje a po týdnu, při ukončení jejich hospitalizace, se cítí výrazně lépe než v předcházejících letech. Vodík, jak je známo, je netoxický a může se používat v jakémkoli množství a významně ovlivňuje především vychytáváním kyselých radikálů, ať vlastního metabolismu nebo radikálů vnějších, a způsobujících oxidační stres. Vodík má tu vlastnost vybrat si škodlivé volné radikály, které organismus poškozují a ty, které potřebuje k lákovému metabolismu, ponechává v klidu. Což je jeho velice zajímavá vlastnost, která se dá využít u většiny chronických, zánětlivých onemocnění, ať jsou to onemocnění revmatického charakteru nebo střevních potíží. Molekulární
vodík má též obrovskou sílu proniknout přes hematoencefalickou bariéru do mozku a dokáže očišťovat i gangliové buňky od těchto kyselých radikálů a umožňuje jim kvalitní činnost a samoléčitelské schopnosti, které tyto buňky mají.“ Souběžně s tímto velmi úspěšným projektem www.VodikoveLazne.cz vznikl ve spolupráci s H2 World Health & Beauty Company také další mezinárodní projekt www.HydrogenForSport.com jehož garanty jsou sportovní lékař a člen lékařské komise Českého olympijského výboru MUDr. Jiří Neumann, a také MUDr. Pavel Malovič, taktéž sportovní lékař a zároveň dopingový komisaře UEFA. V říjnu 2019 jsem měla možnost účastnit se 7. mezinárodní vodíkové konference na téma Molekulární vodík v medicíně 21. století, konané v Senci na Slovensku, pod záštitou společností H2 World Health & Beauty Company a Evropského institutu pro terapii molekulárním vodíkem. Na této konferenci přednášeli odborníci z Japonska, Koreje, Ruska, Belgie, Polska, Slovenska, Ukrajiny a České republiky. Zazněly zde nejnovější informace z výzkumu a praxe s molekulárním vodíkem.

Více informací najdete zde www.EIMHT.eu/events.

Stále přibývá nových informací a nových výzkumů o možnostech využití molekulárního vodíku v různých oblastech a já věřím, že v budoucnu bude hrát velkou roli v udržení rovnováhy vnitřního prostředí organismu a ve zlepšování podmínek nutných pro zdravý život.