Odborníci

prof. Dušan Miljkovič, Ph.D

Prof. Dušan Miljkovič je světově uznávaným odborníkem a vynálezce více než 30ti různých patentů včetně patentu číslo US 8852660B2, který před několika lety odhalil světu oblast Molekulárního Vodíku® a jeho účinků a využití v oblasti zdraví a krásy. Tímto objevem odstartoval pan prof. Miljkovič nejzajímavější období své dlouholeté kariéry.

Od doby, kdy prof. Miljkovič vyrobil několik prototypů produktů na bázi Molekulárního VodíkuⓇ, uplynulo již několik let. Na trhu se současně objevily podezřelé napodobeniny v podobě vodíkových tablet či kapslí, které uživatelům slibují podobný či stejný efekt jako produkty vyrobené a patentované prof. Miljkovičem.

Našim cílem je vám, našim zákazníkům a partnerům, dodávat skutečné, bezpečné a fungující produkty od tohoto významného vědce. Zároveň také máme zájem společně vzdělávat odbornou i laickou veřejnost, aby kvalitní, fungující a bezpečné produkty na bázi Molekulárního Vodíku® byly dostupné všem.

Těšíme se na nové produkty, na kterých v současné době pan profesor Dušan Miljkovič pracuje a které budou v nejbližší době exklusivně představeny společností H2 World Health & Beauty Company s.r.o.

MUDr. Pavel Malovič, PhD., MPH

Vystudoval Lékařskou fakultu UK v Bratislavě, specializuje se na sportovní medicínu, je primářem Kliniky tělovýchovné medicíny Univerzitní nemocnice v Bratislavě a patří mezi přední odborníky na interní a sportovní medicínu. Byl lékařem československé a později i slovenské fotbalové reprezentace, byl i osobním lékařem tenisty Dominika Hrbatého. Od roku 2002 je dopingovým komisařem UEFA. Je známy jako autor mnoha knižních publikací se zdravotnickou problematikou. V jeho knize „Akosi udržať mladosť“ se zaobírá problematikou zdraví, zdravého životného stylu, správného a vyváženého stravování a dalšími faktory, významně ovlivňující kvalitu a délku života člověka. Získal Cenu Fair play 2014 za Celoživotní přínos pro fotbalové hnutí. Byl i folkovým hudebníkem a textařem.

MUDr. Jiří Neumann

Absolvent Lékařské fakulty UK v Hradci Králové
Atestace – I.st chirurgie r. 1998
Atestace – II.st chirurgie r. 2003
Licence sportovní lékař od roku 2007
Odborný lékař na chirurgickém oddělení FN v Hradci Králové
Od roku 2002 spolupracující lékař a od roku 2007 pověřen vedením zdravotního zabezpečení České atletické reprezentace

Klubový lékař

 • FC Hradec Králové (fotbal)
 • HC Hradec Králové (hokej)
 • Fotbal Dvůr Králové nad Labem
 • Házená Dvůr Králové nad Labem
 • Hokej Dvůr Králové nad Labem
 • FC Olympie Hradec Králové (fotbal)

Člen společností

 • Česká společnost tělovýchovného lékařství
 • Česká chirurgická společnost
 • Člen lékařské komise Českého olympijského výboru

Majitel společnosti Sportklinik s.r.o.

doc. PhDr. Michal Botek, Ph.D.

/odborník v oblasti tělovýchovy a sportu/

doc. PhDr. Michal Botek, Ph.D., z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, kde garantuje výuku a výzkum v oblasti fyziologie a fyziologie zátěže, a který má již 5-ti leté zkušenosti s výzkumem Molekulárního Vodíku® v oblasti tělesné zátěže a sportu a na svém kontě má již desítky odborných publikací související s výzkumem odezvy organismu na ruzné stresové podněty.

Je odborným poradcem Evropského Institutu pro Terapii Molekulárním Vodíkem (EIMHT) a The Molecular Hydrogen Company Ltd. v Irsku. (MHC).

Je členem České společnosti tělovýchovného lékařství a od roku 2016 v organizačním výboru konference – Sympozium sportovní medicíny a dalších věd ve vrcholovém sportu.

Absolvent mnoha zahraničních akademických stáží:

 • 2013: Katholic University of Leuven, Department of Kinesiology, and Bacala Academy (prof. Peter Hespel, Ph.D.)
 • 2014: Durban, University of KwaZulu-Natal, School of Health Sciences, Discipline of Biokinetics, Exercise and Leisure Sciences, (Assoc. prof. Andrew McKune, Ph.D.)
 • 2018: Discipline of Sport & Exercise Science, Faculty of Health, UC Research Institute for Sport and Exercise, University of Canberra, ACT, Australia (Assoc. prof. Andrew McKune, Ph.D.)

Je spoluautorem několika odborných publikací.

prof. Guy Van Elsacker DrSc.

Profesor Elsacker působí ve výzkumu vice než 50 let. Jeho odborným zaměřením se stala komunikace lidských buněk (Crosstalk of Cells).
V období posledních čtyř let se intenzivně zaměřil na významnou oblast blahodárného působení molekulárního vodíku. Jako jeden z předních expertů odborné rady Evropského institutu pro terapii molekulárním vodíkem (www.EIMHT.com) se zaměřuje na podporu a pomoc ostatním odborníkům.

Dr. Jan Pokrywka

Doktor, propojující akupunkturu, dietologii a nejnovější vědecké poznatky za posledních 30let praxe. Autor knih „Pojďme se bavit o akupunktuře“, „Otevřeme Pandořinu skříňku“ a „Pro zdraví! Jak dosáhnout harmonie v těle, duši a mysli.“

MUDr. Josef Peták

primář a majitel Lázeňského sanatoria Dr. PETÁK s.r.o.

„S léčbou Molekulárním Vodíkem® jsem úzce spjat vírou v moderní léčebné využití i osobními zdravotními zkušenostmi.“

MUDr. Peták Josef absolvoval Lékařskou fakultu v Hradci Králové a po několika letech na interním oddělení v Brně složil atestaci z interny. Část profesního života věnoval službě mezi aktivními sportovci, obvzvláště basketbalisty a také mezi piloty bojových letounů. Toto pracovní období zakončil atestací z letecké a kosmické medicíny.

Od roku 1976 se zaměřil ve Františkových Lázních na doléčování stavů po infarktu myokardu či po operaci srdce s následnou atestací z rehabilitační léčby a balneologie.

Od roku 1994 se osamostatnil otevřením soukromé rehabilitace a od roku 2001 zahájil lázeňskou léčbu v rodinném, nově vystavěném lázeňském domě, zaměřenou na indikaci kardiovaskulárních chorob a nemocí pohybového aparátu.

Mgr. Ilona Peřinová, Ph.D.

/poradce pro vnitřní očistu a regeneraci/

Je odborným poradcem Evropského Institutu pro Terapii Molekulárním Vodíkem (EIMHT) a The Molecular Hydrogen Company Ltd. v Irsku. (MHC).

Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity v Ostravě obor biologie – chemie a následně klinickou farmakologii na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiích 12 let pracovala na Ústavu klinické farmakologie Fakultní nemocnice Ostrava, kde se věnovala terapeutickému monitorování léků.

Prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.

/odborník v oblasti regenerativní medicíny/

V roce 2010 založil kliniku Cellthera, která se zabývá regenerativní medicínou, jejíž cílem je úplné uzdravení pacienta za pomocí aktivace hojivých schopností vlastního těla.  Prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D. je atestovaným lékařem v oborech klinická onkologie, pediatrie, alergologie a klinická imunologie, má 20-leté zkušenosti v regenerativní medicíně a buněčných terapiích. Je prezidentem mezinárodního konsorcia International Consortium for Cell Therapy and Immunotherapy a je také držitelem Evropského patentu pro izolaci kmenových buněk z tukové a pojivové tkáně. Je autorem více než 200 vědeckých publikací, pravidelně přednáší na tuzemských i zahraničních vědeckých konferencích.

Univerzitní vzdělání:

 • Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno

Kvalifikace a atestace:

 • Univerzitní profesor na Masarykově univerzitě v Brně v letech 2007-201
 • Atestace – klinická onkologie, pediatrie, alergologie a klinická imunologie

Stáže:

 • 2000-2003 – postdoktorandská stáž na University of Texas Southwestern Medical School
  v Dallasu, USA

Členství v odborných společnostech:

 •  International Consortium for Cell Therapy and Immunotherapy
 • Česká společnost pro genovou a buněčnou terapii
 •  Cell Surgical Network