Studie

Tato studie zkoumala potenciální mechanismus molekulárního vodíku v oblasti regulace exprese miRNA a signální-modulační aktivity. Sítnice mikroglie buňky byly aktivovány lipopolysacharidy (LPS), a poté zpracovány vodíkem, nasycené média nebo normální médium bez vodíku. qRT-PCR bylo použito pro detekci rozdílu v expresi miR-9, miR-21 a miR-199...

V nedávných studiích bylo zjištěno, že molekulární vodík selektivně snižuje hladiny hydroxylových radikálů in vitro a působí terapeuticky na antioxidační aktivitu v modelu krysí střední mozkové tepny. Cílem této studie bylo zjistit vliv plynného vodíku na oboustranné zúžení vnitřní krkavice (BCCAO) u myší. Samčí myši C57BL/6J byly...

“Koloidní platina” stabilizovaná s polyvinylpyrrolidonem (Pt / PVP-koloidní) byla rozptýlena do vody bohaté na vodík (HW; koncentrace vodíku, 0,82 ppm, potenciál oxidačně-redukční, -583 mV), nebo obyčejné vody (RW; <0,01 ppm, 218 mV). Autoři hodnotí antioxidační aktivitu Pt / PVP-koloidu v HW nebo RW na 1,1-difenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH)...

Zevně podávaný atom vodíku vykazuje cytoprotektivní účinky prostřednictvím anti-oxidantu, protizánětlivých, a anti-apoptotických mechanismů v různých prostředích onemocnění, včetně transplantace orgánů. Cílem této studie bylo zhodnotit účinnost nové chladící zařízení vybavené na vodík bohaté vodní lázni. Studie použila na krysy heterotopickou transplantaci modelu. Syngenní štěpy srdce starších...

Podle zkušeností zákazníků, kteří již nějakou dobu vodík užívají, byly zaznamenány pozitivní účinky uvolněného molekulárního vodíku, tak jak popisují vědci ve svých odborných studiích. Příkladem může být pokles krevního tlaku, snížení koncentrace glukosy v krvi nebo snížení hodnoty cholesterolu a lipidů u osob s metabolickým syndromem. Osoby trpící bolestivostí kloubů pociťují úlevu. U osob trpících  bolestmi hlavy došlo k vymizení těchto...

Nový vědecký objev! Molekulární vodík z tablety! Unikátní mix minerálů, jež vylučují vodík v redoxních reakcích. Proces na výrobu, byl vyvinut lékaři, chemiky a vědci s 30-letou zkušeností v oboru. Tato patentovaná směs byla klinicky testovaná, aby uvolňovala molekulární vodík, produkovala negativní redox potenciál, vytvářela nekyselý, zásaditý efekt a zvyšovala hydrataci buněk. Ze...

Proč stárneme? Proč jsme nemocní? Jednou z hlavních příčin je takzvaný „oxidační stres“. Hlavním zdrojem oxidačního stresu jsou volné radikály. Velké množství volných kyslíkových radikálů vzniká v mitochondriích. Co se za tímto názvem skrývá? Pro nás je důležité jedno: už dlouho víme, že akutní oxidační stres způsobuje vážné poškození tkání...