Vitálna SENIORKA – Molekulárny vodík navracia zdravie a dáva nádej na spokojný život nás všetkých

Vitálna SENIORKA – Molekulárny vodík navracia zdravie a dáva nádej na spokojný život nás všetkých

Vyštudovala som Prírodovedeckú fakultu Ostravskej univerzity v Ostrave odbor biológia – chémia a následne klinickú farmakológiu na Lekárskej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Po štúdiách som 12 rokov pracovala v Ústave klinickej farmakológie Fakultnej nemocnice Ostrava, kde som sa venovala terapeutickému monitorovaniu liekov. Po narodení dcérky sme sa s rodinou presťahovali do Blanska. Tu som začala riešiť svoje zdravotné problémy, ktoré sa objavili po pôrode a ktoré som pociťovala po stránke fyzickej, psychickej a tiež osobnostnej. Nemohla som vďaka bolestiam a únave robiť veci, ktoré by som chcela a správala som sa tak, že som sa nepoznala.

Mgr. Ilona Peřinová, Ph. D.

Molekulárny vodík navracia zdravie a dáva nádej na spokojný život nás všetkých

Mala som problémy nielen sama so sebou, ale navyše mi vadilo, že moje správanie negatívne ovplyvňovalo mojich najbližších. Svoje problémy som skúšala riešiť rôznymi spôsobmi. Prešla som vyšetreniami na odporúčanie lekára, upravila som si stravu, skúšala som niektoré potravinové doplnky. V tej dobe som zistila, že aj napriek všetkej snahe zdravotníckych pracovníkov, môže byť márne dopátrať sa príčiny zdravotných problémov.

Pri čítaní kníh a článkov dostupných na internete som sa dočítala, že existuje veľa pohľadov a rôznych smerov v prístupe k zdraviu. Dozvedela som sa, čo všetko môže mať negatívny vplyv na vznik ochorenia. Všetky smery majú jedno spoločné: navrátenie rovnováhy, ktorá je dôležitá pre správnu funkciu celého organizmu. V poslednej dobe bol človek vystavený veľkému množstvu záťaží, na ktoré sa nestačil adaptovať (najmä stres a nezvládnuté emócie, mikroorganizmy a ich toxíny, chemické látky vrátane ťažkých kovov a liekov, UV a rádioaktívne žiarenie, elektrosmog, nadmerný príjem potravy, alkoholu atď.) . Tieto záťaže dlhodobo narúšajú rovnováhu vnútorného prostredia tela a vedú k oxidačnému stresu, chronickému zápalu a prekyslenie, čo je príčinou väčšiny zdravotných problémov a chronických ochorení.

V roku 2016 som sa bližšie zoznámila s metódou C.I.C. (Kontrolovaná vnútorná očista). Jednoduchosť a zároveň aj komplexnosť metódy ma fascinovala. Metóda C.I.C. pozerá na človeka ako na celok, ak sú úrovne fyzickej i psychickej tesne prepojené a navzájom sa ovplyvňujú. Berie do úvahy vplyv mnohých záťaží, toxínov, ktorých v dnešnej dobe neustále pribúda a predkladá spôsob, ako sa s nimi vysporiadať, aby na nás nemali negatívny dopad. Pre mňa tiež mnoho znamená, že je to metóda, ktorej zakladateľom je český lekár MUDr. Josef Jonáš, a že je viac ako 20 rokov preverená a rozvíjaná i ďalšími skvelými ľuďmi, ktorí do metódy vkladajú svoje srdcia a snažia sa prepojiť starodávnu múdrosť s najnovšími vedeckými poznatkami. Absolvovala som vzdelávacie semináre a zložila skúšky potrebné na získanie statusu certifikovaný terapeut. V tejto oblasti sa naďalej vzdelávam a som rada, že môžem pomáhať ľuďom riešiť ich zdravotné problémy.

Na jeseň roku 2017 som sa na odporúčanie známeho začala zaujímať o molekulárny vodík. To, čo sa o ňom tvrdilo ma fascinovalo a zároveň potvrdzovalo dôležitosť komplexného prístupu v riešení zdravotných problémov. Vďaka jeho jednoduchosti a mechanizmu účinku môže byť molekulárny vodík s pozitívnymi účinkami využiteľný pri riešení rôznych zdravotných problémov, ale aj v športe a starostlivosť o telo. Výsledkom jeho pôsobenia je vnútorná očista tela od rôznych tlakov, čo má vplyv na navrátenie rovnováhy a vytvorenie podmienok na regeneráciu, podporu pri uzdravovaní a omladenie. A čo je najdôležitejšie, molekulárny vodík je telu prirodzený a jeho použitie i vo vysokých dávkach je úplne bezpečné. Bolo pre mňa príjemným zistením, že v Českej republike bola Davidom Maršálkom založená spoločnosť H2 World Health & Beauty Company, s.r.o. (www.H2world.world). Keď som sa zoznámila s ľuďmi zo spoločnosti H2 World Health & Beauty Company, cítila som z nich túžbu pomôcť ľuďom a na tom je založený aj celý ich koncept spolupracovať a pomáhať. Podľa môjho zistenia je poslaním spoločnosti H2 World Health & Beauty Company výskum a vývoj nových produktov a služieb v spolupráci s vedcami a odborníkmi cez molekulárny vodík z celého sveta. A ďalej potom zhromažďovať a odovzdávať vedecké a praktické znalosti z oblasti terapie molekulárnym vodíkom nielen medzi odborníkmi, ale aj pre širokú verejnosť. Po niekoľkých rokoch osobných skúseností s molekulárnym vodíkom som sa tento rok stala členkou poradenského tímu a členkou odbornej rady spoločnosti The Molecular Hydrogen Company (www.MolecularHydrogenCompany.com) a Európskeho inštitútu pre terapiu molekulárnym vodíkom (www.EIMHT.com). V spoločnosti H2 World Health & Beauty Company pôsobím ako odborný poradca v rámci poskytovania informácií o molekulárnom vodíku a používanie ich produktov, takže ľudia sa na mňa môžu obrátiť so svojimi otázkami. Súčasťou mojej práce je tiež organizovanie webinárov, odborných prednášok a stretávania sa s odborníkmi z iných odvetví, ktorým odovzdávam svoje doposiaľ nabité skúsenosti s molekulárnym vodíkom.

Za posledné 2 roky som mala možnosť na sebe, svojich blízkych a ďalších ľuďoch vyskúšať aj unikátne produkty spoločnosti H2 World Health & Beauty Company vodíkové tablety Hydrogen Power a RealH2. Pre mňa bolo od začiatku dôležité poznať zdroj a pôvod produktov, ingrediencií a tiež odborníkov, ktorí za týmto produktom a firmou stoja. Teda garancia najvyššej kvality, čistoty, vysokej účinnosti a bezpečnosti použitia, a tá je zaručená vedcom a zároveň výrobcom pánom prof. Dušanom Miljkovicom.

S týmto svetovým odborníkom som sa osobne stretla v Ostrave v októbri roku 2018 na jeho prednáške, kde som okrem iného zistila, že pán profesor Miljkovic spolupracuje so spoločnosťou H2 World Health and Beauty Company a jej riaditeľom Davidom Maršálkom na exkluzívnej báze. Táto spoločnosť je teda jediný oficiálny zástupca s ozajstnými vodíkovými produktmi na trhu priamo od tohto svetového odborníka. Profesor Miljkovic je tiež držiteľom patentov na výrobu skutočných produktov s molekulárnym vodíkom.

Potvrdila som si, že tieto produkty sú veľmi efektívnymi pomocníkmi v mnohých situáciách nášho bežného života a dokážu výrazne podporiť a zlepšiť zdravotný stav, a to niekedy aj vo veľmi krátkom čase. Vďaka tejto úžasnej spolupráci so spoločnosťou H2 World Health and Beauty Company vznikajú v laboratóriu profesora Miljkovica ďalšie produkty na báze molekulárneho vodíka, ktoré pomáhajú nielen ľuďom.

V októbri 2019 som sa zúčastnila 7. medzinárodnej vodíkovej konferencie na veľmi zaujímavú tému Molekulárny vodík v medicíne 21. storočia, ktorá sa konala v Senci, pod záštitou spoločností H2 World Health and Beauty Company a Európskeho inštitútu pre terapiu molekulárnym vodíkom. Na tejto konferencii prednášali odborníci z Japonska, Kórey, Ruska, Belgicka, Poľska, Slovenska, Ukrajiny a Českej republiky. Zazneli tu najnovšie informácie z výskumu a praxe s molekulárnym vodíkom, ktoré budeme v médiách postupne publikovať. Viac informácií nájdete tu www.EIMHT.eu/events. Ďalšia podobná konferencia sa bude konať v máji 2020 v Japonsku pod vedením prof. Shigeo Ohty, priekopníkom v oblasti výskumu molekulárneho vodíka a autorom knihy Hydrogen Molecular Biology and Medicine.

V septembri tohto roku sa podarilo spoločnosti H2 World Health and Beauty Company v rámci ich medzinárodného projektu www.VodikoveKupele.sk nadviazať úžasnú spoluprácu s liečebným Kúpeľným sanatóriom Dr. Peták vo Františkových Lázňach a vznikli tak prvé a jediné liečebné kúpele na svete, ktoré zaradili do svojho portfólia špeciálne liečebné procedúry s molekulárnym vodíkom. Pracovníci sanatória prešli odborným školením v používaní procedúr s molekulárnym vodíkom a sanatórium sa stalo certifikovaným partnerom spoločnosti H2 World Health and Beauty Company a školiacim centrom pre ďalšie kúpeľné domy a fyzioterapeutov. Cieľom tohto kroku je zabezpečiť odborné vzdelanie ľuďom pracujúcim s vodíkovými produktmi a ich pacientom, klientom a zákazníkom istotu bezpečného a efektívneho vykonávania procedúr pod odborným dohľadom.

Majiteľ a generálny riaditeľ Kúpeľného sanatória, primár MUDr. Jozef. Peták, o tomto projekte hovorí, citujem:

„Zúčastnil som sa medzinárodnej vodíkové konferencie a nadobudol som presvedčenie, že aplikácia moleku lárneho vodíka v kúpeľnom zariadení je účelná, oprávnená, neohrozuje zdravie mojich klientov, a naopak potencuje účinok procedúr, ktoré využívame podľa našich prírodných regionálnych možností. Každá kúpeľná oblasť má svoje typické regionálne prírodné zdroje, ako napr. U nás je séroželezitá slatina, hydrouhličitá kúpeľ a žriedlový plyn, teda máme 3 zložky k možnosti na ovplyvnenie chorôb pacientov. Ja sa ako internista zaoberám kardiovaskulárnou liečbou a liečbou pohybového aparátu.

Liečba pomocou molekulárneho vodíka v kombinácii s prirodzenými regionálnymi zdrojmi preukázateľne zvýrazňuje a zvyšuje účinnosť týchto prirodzených pôsobení a dochádza k rýchlejšiemu a intenzív nejšiemu efektu, ktorý sa dá popísať tak, že pacienti pri liečbe v prvých dňoch po nárazovej silnej detoxikácii molekulárnym vodíkom, sú unavenejší, musia viac odpočívať, ale v priebehu 3-4 dní sa toto upravuje a po týždni, pri ukončení ich hospitalizácie, sa cítia výrazne lepšie ako v predchádzajúcich rokoch. Vodík, ako je známe, je netoxický a môže sa používať v akomkoľvek množstve a významne ovplyvňuje predovšetkým vychytávanie kyslých radikálov, vlastného metabolizmu alebo radikálov vonkajších a spôsobujúcich oxidačný stres. Vodík má vlastnosť vybrať si škodlivé voľné radikály, ktoré organizmus poškodzujú a tie, ktoré potrebuje k metabolizmu, tie ponecháva v pokoji. Je to jeho veľmi zaujímavá vlastnosť, ktorá sa dá využiť u väčšiny chronických, zápalových ochorení, nech sú to ochorenia reumatického charakteru alebo črevných ťažkostí. Molekulárny vodík má tiež obrovskú silu preniknúť cez hematoencefalickú bariéru do mozgu a dokáže očisťovať aj gangliové bunky od týchto kyslých radikálov a umožňuje im kvalitnú činnosť a samoliečiteľské  schopnosti, ktoré tieto bunky majú.“

Stále pribúdajú nové informácie a nové výskumy o možnostiach využitia molekulárneho vodíka v rôznych oblastiach a ja verím, že v bucúcnosti bude hrať veľkú úlohu v udržaní rovnováhy vnútorného prostredia organizmu a v zlepšovaní podmienok potrebných pre zdravý život.

Mgr. Ilona Peřinová, Ph.D.

tel.: + 420 776 748 506

e-mail: ilona.perinova@gmail.com

web: www.ilona-perinova.cz