SLOŽENÍ MANAGEMENTU

David Maršálek

majitel a zakladatel

Ing. Gabriela Maršálková

jednatelka

Ing. Peter Spodniak

provozní ředitel

Květoslav Chytil

finanční ředitel

Aleš Valenta

PR a marketingový ředitel

JUDr. Radim Kubica, MBA

ředitel právního oddělení