SLOŽENÍ MANAGEMENTU

David Maršálek

majitel a zakladatel

Ing. Gabriela Maršálková

jednatelka

Ing. Peter Spodniak

CEO

Květoslav Chytil

CFO

Aleš Valenta

marketingový ředitel

JUDr. Radim Kubica, MBA

ředitel právního oddělení