MANAGEMENT SPOLEČNOSTI

David Maršálek
Prezident
společnosti

Květoslav Chytil
Víceprezident
finance

Tomáš Ganger
CEO
Country Manager PL

Aleš Valenta
Víceprezident
PR a marketing

Ing. Pavel Vašek
Víceprezident
výzkum, vývoj a inovace

JUDr. Radim Kubica, MBA
Víceprezident
právního oddělení

Prof. Shigeo Ohta, Ph.D.
Víceprezident
výzkum, vývoj a vzdělávání

PharmDr. Milan Krajíček
Víceprezident
výzkum, vývoj a výroba

MUDr. Josef Peták
Víceprezident
lázeňství a balneo

MUDr. Lubomír Beran
Víceprezident
stomatologie

MUDr. Pavel Malovič,PhD., MPH
Víceprezident
sport