SKŁAD KIEROWNICTWA

David Maršálek

właściciel i założyciel

Ing. Gabriela Maršálková

wykonawczy

Ing. Peter Spodniak

CEO

Květoslav Chytil

CFO

Aleš Valenta

dyrektor marketingu

JUDr. Radim Kubica, MBA

dyrektor działu prawnego