KATEGORIE

Ostravský podnikatel David Maršálek má už jedenáctiletou zkušenost s molekulárním vodíkem a jeho uplatněním ve zdravotnictví, lázeňství, potravinářství, zemědělství a v dalších oborech. Díky spolupráci s Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci se i prokázalo, že tato terapie pomáhá i pacientům, kteří prodělali covid-19, ale také jiným, nejen s respiračními problémy.

Založil jste firmu H2 Global Group, která se zabývá vodíkovými technologiemi pro zdravotnictví. Proč?

S vodíkem mám již 11leté zkušenosti a za tu dobu jsem využil možnosti díky vodíku pomoci mnoha lidem vylepšit jejich zdraví a také zlepšit jejich životní úroveň. Proto vše směřovalo k tomu, že jednou budu své získané znalosti využívat k tomu, abych mohl pomáhat všem lidem, kteří to potřebují a chtějí. Ten čas nastal teď, a právě proto vznikla skupina H2 Global Group, abychom společně s mým týmem mohli začít měnit svět k lepšímu díky molekulárnímu vodíku, nejen pro lepší zdraví, krásu ale i dlouhověkost. Naše skupina je světovým lídrem a zároveň průkopníkem na poli vodíkových technologií nejen ve zdravotnictví, ale i v lázeňství, wellness, kosmetice, potravinářství, zemědělství nebo chovatelství.

Inspiroval jste se ve světě? Co byl první podnět, tedy jinými slovy, jak jste se k vodíku dostal?

Vystudoval jsem vysokou školu v irském Dublinu, a díky svému globálnímu rozhledu jsem se dostal k informacím o využití vodíku nejen ve zdravotnictví v USA a v Japonsku již velmi brzy a také jsem s těmito informacemi začal velmi intenzivně, ale hlavně správně pracovat. Od té doby se vodíku ve zdravotnictví snaží rozumět i jiné organizace, ale časem pochopily, že my jsme nejdále a máme nejsilnější know-how a největší zkušenosti v této oblasti. Tedy zjednodušeně, jsme světoví lídři.

Proč je vodík pro lidské zdraví významný?

Podle již dostupných vědecky podložených poznatků víme, že vodík je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu. Je tak malý, že proniká do celého těla a zasahuje do řady biochemických reakcí. Je to nejsilnější selektivní antioxidant, má protizánětlivé a regenerační účinky. Pro tělo je přirozený, tvoří ho bakterie střevního traktu, a je naprosto bezpečný, nejsou evidovány nežádoucí účinky a jediným meziproduktem jeho reakcí je voda, která tělo hydratuje. Molekulární vodík je klíčový faktor k nastavení a udržení rovnováhy vnitřního prostředí těla, která je základem zdraví a svěžesti. Je nutný pro optimální průběh dějů v organismu, pro správnou funkci tkání, orgánů a systémů. Svou přítomností vytváří vhodné podmínky pro regeneraci organismu.

Určitě máte i nějakou výzkumnou základnu. S kým spolupracujete a na čem nyní pracujete?

Od samotného začátku spolupracuji a jsem v kontaktu se světovými špičkami z oblasti výzkumu a vývoje s použitím molekulárního vodíku. Před několika lety jsem založil Evropský institut pro terapii s molekulárním vodíkem právě proto, abych dal dohromady co nejvíce těchto světových špiček, aby spolu komunikovali a spolupracovali. To se podařilo a od té doby jsme uspořádali v Evropě již sedm mezinárodních konferencí a příští rok plánujeme další.

V České republice již několik let spolupracujeme s univerzitami, výzkumnými organizacemi, nemocnicemi a lázeňskými zařízeními na společných výzkumech a také na vývoji nových produktů a vodíkových řešení.

Nad to vše jsme založili výrobní, vývojové, inovační, vzdělávací a servisní centrum, společnost Molecular Hydrogen Medical Technologies, se sídlem v Ostravě, která je prvním a jediným centrem svého druhu v Evropě v oblasti aplikovaného výzkumu s možnosti využívání vodíku v lázeňství a medicíně.

Má stát nějakou vodíkovou strategii ve smyslu jejího využití ve zdravotnictví? Přispěli jste k jejímu formování?

Česká vodíková strategie již existuje, ale netuším, na kolik je rozvíjena. Vodík ve zdravotnictví do ní zatím není zahrnutý, ale věřím, že se tak časem stane. Podnikáme kroky k tomu, aby byl vodík již brzy součástí i českého zdravotnictví, tak jako tomu je v Japonsku.

Jsou už nějaké konkrétní produkty vašeho výzkumu v lékárnách k dispozici a k čemu slouží?

Několikaletým výzkumem a vývojem jsme docílili toho, že jsme vytvořili ucelenou řadu světově unikátních produktů s využitím chráněných patentovaných technologií nejen z České republiky, ale také z USA. Tyto produkty prodáváme různými kanály, tedy lékárny, e-shopy, lázně, ale také obchody se zdravou a speciální výživou.

Vytvořili jsme také světově jedinečný koncept na prodej vodíkových produktů, tzv. H2 Mat®, tedy automat, ze kterého si podobně jako vodu či jídlo můžete koupit také naše unikátní vodíkové produkty. Naše produkty a přístroje jsou k dostání nejen v České republice, ale třeba v USA, Koreji a v některých evropských zemích.

Další nové produkty pro doplnění unikátní řady již chystáme do výroby. Každou chvíli nás oslovují noví distributoři a partneři z různých koutů světa, aby s námi mohli spolupracovat.

Může vodík pomoci i lidem, kteří prodělali covid-19. Jak?

Ano, díky docentu Botkovi a jeho vědeckému týmu z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci vznikla světově jedinečná post-covid studie s využitím molekulárního vodíku, kterou jsme v rámci naší spolupráce podpořili zapůjčením našich H2 generátorů. A díky tomu jsme se dostali k datům a informacím, která povedou k dalšímu zlepšení zdravotní situace české populace zasažené nejen covidem, ale také jinými nejen respiračními problémy. V rámci spolupráce s českými lázeňskými organizacemi začínáme připravovat další nové a podobné studie, kde bude možné vědecky dokázat, že vodík velmi výrazně pomáhá, tak jak to žádný jiný dostupný prostředek zatím nedokázal.

Zdroj: Václav Pergl, deník Právo.