H2 GENERÁTORY A INHALÁTORY MOLEKULÁRNEHO VODÍKA

Unikátne inhalátory a generátory molekulárneho vodíka preverené českou vedeckou štúdiou. Inhalujte vodík, alebo si pripravte vodu obohatenú o vodík z pohodlia domova alebo napríklad v práci.


Inhalácia molekulárneho vodíka


Obohacovanie vody o molekulárny vodík

ELEKTROLYZÉR

Srdcom našich generátorov

Srdcom našich generátorov je vysoko výkonný a prevádzkovo spoľahlivý elektrolyzér najmodernejšej koncepcie s patentovanou technológiou. Vďaka tejto technológii, ktorú v našich prístrojoch používame, je vyrábaný čistý vodík v koncentrácii 99,9 %, a to v objeme 10 až 60 litrov za hodinu. Vdychovaný vodík je teda pre používateľa úplne bezpečný.

Prístroj má zabudovaný systém vnútorného sledovania najdôležitejších parametrov pre bezpečnú a stabilnú prevádzku. Výberom najkvalitnejších dostupných materiálov a starostlivým výrobným spracovaním sú elektrolyzéry našich vodíkových generátorov technicky schopné fungovať dlhodobo, spoľahlivo a energeticky úsporne.

H2 Medical Technologies

Na bezporuchovú prevádzku generátorov pozorne dohliada naše vývojové, inovačné, vzdelávacie a servisné centrum H2 Medical Technologies, ktoré je prvým a jediným centrom svojho druhu v Európe v oblasti aplikovaného výskumu využívania vodíka v medicíne. Sídlom centra je Ostrava. Náš tím odborníkov neustále prispieva k prehlbovaniu všeobecných znalostí o vodíku a o jeho priaznivom vplyve na telesné pochody a procesy.

Vyberte si model podľa Vašich potrieb

Ku všetkým modelom našich generátorov vodíka ponúkame možnosť využití aplikátorov na inhaláciu do pľúc a tiež kovový difuzér na vpúšťanie čistého vodíkového plynu do pitnej vody.

H2 VODNÝ GENERÁTOR PROFESIONÁL - GENERÁTOR VODÍKOVEJ VODY

až 4,5 ppm koncentrácia vodíka - najvyššia koncentrácia na trhu celosvetovo (patentovaná technológia)


Generátor využíva unikátnu metódu na prípravu vysoko obohatenej vody molekulárnym vodíkom (tzv. katódovú elektrolýzu a technológiu izolácie rozpusteného vodíka). Prístroj sa pripojí priamo na rozvod vašej vody doma alebo v práci, takže ho máte neustále k dispozícii. Dokáže vyrobiť až neuveriteľných 16 l vody denne (700 ml/min upravenej vody vhodnej na priame pitie).

PARAMETRE:
Koncentrácia: Správnym použitím prístroja môžete dosiahnuť koncentráciu až 4,5 ppm v závislosti od parametrov použitej vody
Prietok vodíka: až 700 ml/min upravenej vody vhodnej na priame pitie
Koncentrácia vodíka: 99,9%
Požadovaná kvalita vody: pitná voda

Vnútorný elektrolytický článok prístroja využíva metódu elektrolýzy čistej vody PEM, pomocou ktorej môže stabilne produkovať vodík s čistotou 99.99 %. Čistý vodík prechádza cez patentovanú technológiu zmiešavania a produkuje vodu vysoko obohatenú vodíkom.

KÚPIŤ

H2 Vodíková fľaša 3v1

Generátor Molekulárneho Vodíka

 • SÝTENIE VODY MOLEKULÁRNYM VODÍKOM® V ORIGINÁLNEJ RIADE
 • SÝTENIE VODY MOLEKULÁRNYM VODÍKOM® POMOCOU BEŽNEJ PET Fľaše
 • INHALÁCIA MOLEKULÁRNEHO VODÍKA® POMOCOU ORIGINÁLNEHO NADSTAVCU

Prijímajte antioxidanty a hydratujte telo v správnom množstve každý deň. Jedným z riešení je piť vodu obohatenú vodíkom, je to najsilnejší antioxidant, pôsobí selektívne, ľahko sa aplikuje. Táto možnosť je cenovo dostupná pre všetkých.

KÚPIŤ

Multifunkčný vodíkový inhalátor i300 MHG 6in1

Wellness Generátor

PARAMETRE:
Príkon: 200W
Prietok vodíka: až 300 ml/min
Prietok kyslíka: až 150 ml/min
Koncentrácia vodíka: 99,9%
Požadovaná kvalita vody: destilovaná nemineralizovaná

6 unikátnych možností využitia

 • Inhalácia Molekulárneho Vodíka® pomocou nosných inhalačných okuliarov (kanyly)
 • Výroba vysoko nasýtenej vody s Molekulárnym Vodíkom® na pitie pri využití špeciálneho aplikátora – difuzéra
 • Výroba páro-vodíkovej plynnej zmesi na využitie v patentovo chránenom aplikátore masážnych očných okuliarov
 • Výroba Molekulárneho Vodíka® pre ušný aplikátor
 • Výroba Molekulárneho Vodíka® pre možnosť patentovo chránenej aplikácie topickú alebo transdermálnu terapiu plynom
 • Využitie vodíkového infuzéra v aplikácii chodidlového kúpeľa

KÚPIŤ

H2 Generátor a inhalátor molekulárneho vodíka i150

Generátor Molekulárneho Vodíka

PARAMETRE:
Príkon: 65W
Prietok vodíka: až 150 ml/min
Koncentrácia vodíka: 99,9%
Rozmery v mm: 110 (D) x 110 (Š) x 190 (V)
Požadovaná kvalita vody: destilovaná nemineralizovaná
Hmotnosť bez vodnej náplne: 1,3 kg

Prednosti modelu H2 Generator i150:

 • ľahký a kompaktný
 • ideálny na cesty
 • ľahko prenosný v praktickej brašni
 • používateľsky jednoduchý

KÚPIŤ

H2 Generátor a inhalátor molekulárneho vodíka i300

Generátor Molekulárneho Vodíka

PARAMETRE:
Príkon: 150W
Prietok vodíka: až 300 ml/min
Koncentrácia vodíka: 99,9%
Rozmery v mm: 300 (D) x 210 (Š) x 310 (V)
Požadovaná kvalita vody: destilovaná nemineralizovaná
Hmotnosť bez vodnej náplne: 4,9 kg

Prednosti modelu H2 Generator i300:

 • nový moderný vzhľad
 • farebný displej
 • programovateľná doba inhalácie
 • používateľsky jednoduchý
 • ideálny na domáce použitie

KÚPIŤ

H2 Generátor a inhalátor molekulárneho vodíka i600

Generátor Molekulárneho Vodíka

PARAMETRE:
Príkon: 250W
Prietok vodíka: až 600 ml/min
Koncentrácia vodíka: 99,9%
Rozmery v mm: 300 (D) x 210 (Š) x 310 (V)
Požadovaná kvalita vody: destilovaná nemineralizovaná
Hmotnosť bez vodnej náplne: 4,9 kg

Prednosti modelu H2 Generator i600:

 • možnosť paralelnej inhalácie 2 osobami súčasne
 • nový moderný vzhľad
 • farebný displej
 • programovateľná doba inhalácie
 • používateľsky jednoduchý
 • možnosť inhalácie vodíka a výroby vodíkovej vody v rovnaký čas
 • vhodný pre domácnosti aj komerčné subjekty

KÚPIŤ

H2 Generátor a inhalátor molekulárneho vodíka i1000

Generátor Molekulárneho Vodíka

PARAMETRE:
Príkon: 260W - 400W
Prietok vodíka: 550 ml/min – 1 000 ml/min
Koncentrácia vodíka: 99,9%
Rozmery v mm: 289 (D) x 369 (Š) x 380 (V)
Požadovaná kvalita vody: destilovaná nemineralizovaná
Hmotnosť bez vodnej náplne: 12,1 kg

Prednosti modelu H2 Generator i1000:

 • možnosť paralelnej inhalácie viacerými osobami súčasne
 • nový moderný vzhľad
 • veľkoplošný farebný displej
 • programovateľná doba inhalácie
 • regulovateľný prietok vodíka
 • možnosť inhalácie vodíka a výroby vodíkovej vody v rovnaký čas
 • vhodný pre kúpeľné a rehabilitačné domy, športové oddiely, wellness centrá, fitness centrá, verejné sauny a pod.

KÚPIŤ

Pravidlá bezpečného používania našich zariadení sú obsiahnuté v Návode na obsluhu.

Výrobca vyhlasuje, že uvedené zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami Nariadenia vlády č. 117/2016 Zb. a Nariadenia vlády č. 118/2016 Zb.

Zhoda so základnými požiadavkami vyššie uvedeného Nariadenia vlády č. 117/2016 Zb. zakladá zhodu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady Európy 2014/35/EU, a zhoda so základnými požiadavkami vyššie uvedeného Nariadenia vlády č. 118/2016 Zb. zakladá zhodu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady Európy 2014/30/EU.

Kde je Molekulárny Vodík najviac rozšírený?

Molekulárny Vodík sa ako medicinálny plyn terapeuticky využíva už niekoľko desaťročí v Japonsku. Priaznivý vplyv molekulárneho vodíka na harmonizačné procesy v telesných bunkách ľudí a zvierat je doposiaľ opísaný u viac než 170 typov degeneratívnych ochorení vo viac než 1 000 odborných štúdiách (viac www.pubmed.gova na www.EIMHT.com). Výskum vplyvu vodíka na zdravie človeka, zvierat, ale aj rastlín, je dnes jedným z hlavných smerov, kam sa uberá pozornosť vedcov, lekárov aj fyzioterapeutov na celom svete.

Na základe týchto vedeckých poznatkov je veľmi prospešné dodávať telu molekulárny vodík zvonku, či už inhaláciou, pitím vodíkom nasýtenej vody, a/alebo podporou procesu prirodzenej produkcie vodíka v tráviacom trakte podávaním špeciálnych tabliet H2 Forte alebo H2 Immunity, vyrábaným podľa českého patentu. Z vyššie uvedeného vyplýva, že vodík významne eliminuje škodlivý vplyv oxidatívneho (oxidačného) stresu na telesné bunky.