VEDA A VÝSKUM

Neustále skúmame, vyvíjame a propagujeme Molekulárny Vodík®, aby sme priniesli riešenia pre celú spoločnosť. Spolu s naším vývojom sme okrem iného vytvorili termín a myšlienku H2 City. Naším hlavným cieľom je dodávať naše jedinečné riešenia a know-how do každej domácnosti.

Hlavnou náplňou spoločnosti H2 World Health & Beauty Company s.r.o. je výskum, vývoj a predaj nových produktov s Molekulárnym Vodíkom®. Okrem našich obchodných aktivít sa zameriavame tiež na prehĺbení znalostí v oblasti Molekulárneho Vodíka®.

Zvyšujeme povedomie o zdravotných výhodách a pozitívnych účinkoch a prinášame našim zákazníkom kvalitné a unikátne produkty.

V spolupráci s European Institute for Molecular Hydrogen Therapy (www.EIMHT.com) a ďalšími svetovými inštitúciami a univerzitami pracujeme na rozširovaní povedomia o prínosoch Molekulárneho Vodíka®, okrem iného cestou medzinárodných konferencií.

Naše inovatívne produkty sú vyrábané v najvyššej farmaceutickej kvalite.

generovanie nápadov

mapovanie trhu

výskum a vývoj

testovanie

dizajn a výroba

registrácia a zahájenie predaja

Odborní poradcovia

Pri vývoji našich inovatívnych produktov a jedinečných riešení sa spoliehame na prácu našich odborných poradcov a spolupracovníkov.

doc. PhDr. Michal Botek, Ph.D.

Profesia: Garant výuky a výskumu v oblasti fyziológie a fyziológie záťaže

Zobraziť menej
Miesto pôsobnosti:

Fakulta telesnej kultúry Univerzity Palackého v Olomouci

Členstvo:
 • odborný poradca Európskeho inštitútu pre terapiu molekulárnym vodíkom
 • člen Českej spoločnosti telovýchovného lekárstva
 • člen organizačného výboru – Sympózium športovej medicíny a ďalších vied vo vrcholovom športe

MUDr. Eva Drahovzalová

Profesia: Praktická a športová lekárka

Zobraziť viac
Miesto pôsobnosti:

Clinique des Vergers, Švajčiarsko

BIO:

MUDr. Eva Drahovzalová absolvovala 3. lekársku fakultu Univerzity Karlovej v roku 1985, atestáciu zo všeobecného lekárstva zložila v roku 1988. Na univerzite v Montpellier získala vysokoškolský titul v odbore akupunktúry, na univerzitách v Montpellier a Toulouse vysokoškolské tituly medicína, hydrológia, balneológia a klimatológia, fotodermatológia a homeopatia na CEDH v Paríži. Pôsobila na Univerzitnej fakulte Rangueil-Purpan v Toulouse a na klinikách Pasteur a Saint Orens v Toulouse. Od roku 2015 praktizuje a rozvíja medzinárodnú integrovanú kvantovú medicínu vo Švajčiarsku. Spolupracuje s kardiovaskulárnymi termálnymi kúpeľmi v Poděbradoch. Ako praktická a športová lekárka sa zameriava na nové liečebné programy v oblasti nutričnej medicíny, homeopatie, vodoliečby, akupunktúry, aurikuloterapie a fototerapie vo Švajčiarsku, Francúzsku, Belgicku a Luxembursku. Je členkou medzinárodných lekárskych vedeckých spoločností.

Doc. MUDr. Jitka Čejková, DrSc.

Profesia: výskumník v oblasti experimentálnej oftalmológie, imunohistochémie, farmakológie a hojenia rán. Skúma význam oxidačného stresu v očných poraneniach a ochoreniach, molekulárny vodík a jeho význam v medicíne, obzvlášť v oftalmológii.

Zobraziť menej
Miesto pôsobnosti:

Ústav experimentálnej medicíny, AV ČR, Praha

Členstvo:
 • odborný poradca Európskeho inštitútu pre terapiu molekulárnym vodíkom
 • ARVO Association (The Association for Research in Vision and Ophthalmolohy)
 • Americam Association for Cell Biology

MUDr. Pavel Malovič, PhD., MPH

Profesia: telovýchovný a praktický lekár, dopingový komisár, pedagóg a publicista

Zobraziť menej
Miesto pôsobnosti:

Ústav telovýchovného lekárstva Slovenskej zdravotníckej univerzity Bratislava

Členstvo:
 • Slovenská spoločnosť vnútorného lekárstva
 • Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva
 • UEFA Antidoping Unit - Doping Control Officer, Blood Control Officer

Prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.

Profesia: lekár so špecializáciou na imunológiu, onkológiu, pediatriu

Zobraziť menej
Miesto pôsobnosti:

Klinika Cellthera, Brno

Členstvo:
 • International Consortium for Cell Therapy and Immunotherapy

MUDr. Jiří Neumann

Profesia: chirurg a športový lekár

Zobraziť menej
Miesto pôsobnosti:

Sportklinik, Dříteč

Členstvo:
 • Člen lekárskej komisie Českého olympijského výboru
 • Česká spoločnosť telovýchovného lekárstva
 • Česká chirurgická spoločnosť

MUDr. Josef Peták

Profesia: lekár – internista, rehabilitačný lekár

Zobraziť menej
Miesto pôsobnosti:

Kúpeľné sanatórium Dr. Peták, Františkovy Lázně

Členstvo:
 • odborný poradca Európskeho inštitútu pre terapiu molekulárnym vodíkom

Dr. Jan Pokrywka

Profesia: lekár - internista

Zobraziť menej
Miesto pôsobnosti:

Lekárska prax Dr. Jana Pokrywky

Členstvo:
 • Medzinárodná normobarická asociácia, Kłodzko
 • odborný poradca Európskeho inštitútu pre terapiu molekulárnym vodíkom

Prof. Jan Slezák, Ph.D., DrSc.

Profesia: vedúci vedecký pracovník, lekár

Zobraziť menej
Miesto pôsobnosti:

Centrum experimentálnej medicíny SAV – Ústav pre výskum srdca, Bratislava

Členstvo:
 • International Society for Heart Research (council member till 2001)
 • European Section of International Society for Heart Research (council member till 1999)
 • Russian Academy of Natural Sciences – foreign member of academy (2011…)
 • odborný poradca Európskeho inštitútu pre terapiu molekulárnym vodíkom